Maartje Gianotten logo

Privacy beleid Maartje Gianotten

Versie 2023

Maartje Gianotten is zicht er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter. Zo snapt u precies hoe ik werk.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Maartje Gianotten. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Maartje Gianotten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet.

Persoonsgegevens
Om mijn Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerk ik persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om mijn Website en Diensten te gebruiken. Indien blijkt dat ik zonder toestemming gegevens verwerkt heb van een persoon jonger dan 16 jaar, dan kunt u contact opnemen waarna ik de gegevens van deze persoon verwijder.

Verwerken van de persoonsgegevens
Ik kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u mijn website bezoekt, een account aanmaakt op mijn website, gebruik maakt van mijn diensten, een bestelling plaatst in de webshop of als u contact met mij opneemt. Ik mag uw gegevens verwerken, omdat ik uw toestemming vraag. Verder zal ik uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben. Om bovenstaande diensten te realiseren verwerk ik de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw naam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geslacht;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw woonplaats;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Uw medische gegevens;
 • Uw betaalgegevens.


Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

De beveiliging van uw gegevens
Maartje Gianotten heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die uw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Maartje Gianotten of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Als ik uw toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik u dit tijdens uw eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijs u daarbij ook naar de cookie verklaring. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Derden
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke ik gebruik ten behoeve van de webwinkel en de partners die de betalingen en incasso’s afhandelen. Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Op mijn website kunnen links naar andere websites staan. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. Ik adviseer u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Uw rechten
De gegevens die ik van u verzamel zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • U mag mij vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag mij vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kan ik enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • U mag mij vragen om een kopie van uw gegevens. Ik kan deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat ik uw gegevens onrechtmatig verwerk;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mag ik dan geen gegevens meer van u verwerken.


Wilt u gebruik maken van een van bovengenoemde rechten of heeft u andere vragen dan kunt u contact met mij opnemen via info@maartjegianotten.nl

Datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan hou ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken dan vraag ik u vriendelijk dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft geconstateerd, met mij te delen door een e-mail te sturen naar info@maartjegianotten.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Bewaartermijnen
Maartje Gianotten verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
Heeft u nog vragen over dit privacy beleid of opmerkingen? Dan kunt u contact met mij opnemen: Maartje Gianotten, Muggenbergstraat 73, 5045 DH Tilburg